Poštovani,

Obavještavamo Vas da smo primorani zatvoriti našu ljekarnu na adresi Ob.hr. časnika Senada Župana 1, Obrovac
zbog renovacije nakon poplave.

Hvala na razumijevanju!