O nama

Ljekarne Prima Pharme danas zapošljavaju više od 400 zaposlenika. Zajedno učimo i dajemo primjer pripadnosti i izvrsnosti ljekarničke struke. Ulažemo u znanje i razmjenu iskustava i ideja na svim razinama, od malih timove do velikog tima ustanove kojoj svi pripadamo.

To se pretočilo u naše temeljne vrijednosti:

Stručne kompetencije

Naš ljekarnički tim stručnjaka čine magistri farmacije i farmaceutski tehničari čije stručne kompetencije obuhvaćaju znanja, vještine i stavove potrebne za kvalitetno obavljanje posla. Predanost i trud uložen u stjecanje i razvoj znanja, praćenje novih smjernica struke te primjena u svakodnevnoj ljekarničkoj praksi unutar Ustanove standard su poslovanja. Potičemo zaposlenike na sudjelovanje u stručnim edukacijama i na entuzijazam prema podizanju razine stručnog znanja kolektiva te međusobnom dijeljenju znanja unutar tima.

Predanost pacijentu

Međusobna povezanost svih ljekarničkih jedinica i postojećih službi unutar Ustanove, zajedničko funkcioniranje i cjelovitost pristupa osiguravaju ljekarničkom timu uvjete da pacijenta stavi u središte ljekarničke djelatnosti. Kako bismo svakom pacijentu pružili individualizirani pristup te osjećaj sigurnosti, povjerenja i pripadnosti kroz stručan, ljubazan, profesionalan i predan pristup, povezujemo tradicionalnu ulogu ljekarnika sa suvremenim izazovima struke.

Timski rad i timski duh

Timski rad podrazumijeva usmjeravanje doprinosa svakog pojedinca ka zajedničkom cilju te preuzimanje odgovornosti za vlastite radne zadatke i poticanje suradnje među kolegama. Timski rad i timski duh ne odnosi se samo na uži tim ljekarničke jedinice ili službe, već se proteže, obuhvaća i povezuje sve zaposlenike na razini Ustanove. Osnovni preduvjet za timski rad je dobra komunikacija koja podrazumijeva slušanje, međusobno poštovanje, uvažavanje različitosti i mišljenja svakog pojedinca, otvorenost prema dijeljenju stavova i ideja te razmjenu stručnih znanja i važnih informacija.

Razvoj zaposlenika

Ulaganje u stručni i osobni razvoj svih zaposlenika te prepoznavanje i upravljanje njihovim talentima ima direktan utjecaj na ostvarivanje rezultata. Prepoznajemo i nagrađujemo zaposlenike koji pokazuju poseban doprinos prihvaćajući osobne i profesionalne razvojne prilike, projekte i izvanredne zadatke, inspiriraju kolege na svakodnevno učenje i razvoj, dijele svoja iskustva, znanja i vještine s kolegama i potiču promišljanje o drugačijim načinima rada. Posebno ističemo mentorstvo kao oblik razvoja gdje iskusniji zaposlenik ulaže vrijeme, energiju, osobno iskustvo i kompetencije podržavajući ostvarenje potencijala, rast i razvoj kompetencija drugog zaposlenika. Razvoj oba zaposlenika u tom procesu dodana je vrijednost mentorstva

Prima Pharme kroz godine