Cijepljenje je jedno od najvećih medicinskih postignuća te najsnažnija i najekonomičnija mjera javnog zdravstva koje je danas dostupna. Stoga je Hrvatska ljekarnička komora odlučila slijediti trendove u Europskoj uniji i organizirala projekt Cijepljenje u ljekarnama.

Cijepljenje provode liječnici obiteljske medicine, partneri u projektu u skladu za Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Projekt se provodi u našoj ljekarni ŽUPANIJSKA 44, OSIJEK u terminima:

13.12. petak 9-11h
16.12. ponedjeljak 13-15h
17.12. utorak 9-11h
19.12. četvrtak 9-11h