GDPR

GDPR

LJEKARNE PRIMA PHARME predane su zaštiti osobnih podataka i privatnosti naših korisnika.

Politika zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u LJEKARNAMA PRIMA PHARME temelji se na Uredbi (EU) 2018/1725 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Politika zaštite osobnih podataka i privatnosti

Opći podaci
LJEKARNE PRIMA PHARME
LJEKARNE DELONGA