Dani Salvita – Multivitamin

U svim ljekarnama, 20% popusta

01.07. - 31.07.2018.

U svim ljekarnama

01.07.2018. - 31.07.2018.

Popust 10% u svim ljekarnama

01.07. - 31.07.2018.

sve ljekarne

23.07. - 29.07.2018.

25% popusta

01.07. - 31.07.2018.

30% popusta

01.07. - 31.07.2018.

U svim ljekarnama

02.07. - 31.07.2018.

25% popusta, u svim ljekarnama

18.07.-20.07.2018.

30% popusta

09.07. - 17.07.2018.

25% popusta, u svim ljekarnama

19.06.-21.06.2018.