KOŠKA

Ljekarna Prima Pharme

Kralja Tomislava 4, 31224 KOŠKA

Tel: 031/681-176

Fax: 031/681-321

Mail: koska@primapharme.hr