DONJA BISTRA

Ljekarna Prima Pharme

Bistranska ulica 1a, 10298 DONJA BISTRA
Radno vrijeme:
Pon -Pet 7:00 – 20:00
Subota 8:00 – 13:00
Tel: 01/3357-575
Mail: donjabistra@primapharme.hr