Informacije i preporuke o mjerama opreza i ponašanju na lokacijama Ljekarni Prima Pharme za vrijeme suzbijanja širenja koronavirusa